برنده‎ های دومین جشنواره وب و موبایل ایران ۱۳۸۸

وب‌سایت‌ها

ورزشی

کاندید‌ها

فروشگاه اینترنتی

کاندید‌ها

شبکه های اجتماعی و انجمن ها

کاندید‌ها

هنری

کاندید‌ها

فرهنگی

کاندید‌ها

حامیان جشنواره وب و موبایل ایران