سافت 98

http://soft98.ir
وبسایت
نام تجاریسافت 98
شاخهشاخه اطلاع رسانی و محتوا

درباره

وجود طیف وسیع نرم افزاری

افتخارات

95

کاندید

کامپیوتر و موبایل و تبلت
95

برنده به انتخاب مردم

کامپیوتر و موبایل و تبلت