پیکسل آموز

http://pixelamooz.com
وبسایت
نام تجاریپیکسل آموز
نام شرکتتوسعه تارنمای خاورمیانه
شاخهشاخه اطلاع رسانی و محتوا

درباره

این سایت با استفاده از فیلم های آموزشی فارسی، آموزش های مبحثی، قدرت سوال از نویسنده در هر مطلب و امکان درخواست محتوای آموزشی توسط کاربران نسبت به ما بقی سایت ها در این حوزه قدرتمند تر بوده و مهمترین نکته آن رایگان بودن تمام بخش ها برای کاربران است.

افتخارات

94

کاندید

کامپیوتر و موبایل و تبلت
92

کاندید

آموزش آنلاین