نرم افزار CRM پیام گستر

http://payamgostar.com
وبسایت
نام تجاریپیام گستر
نام شرکتتجارت الکترونیک اول
شاخهشاخه شخصی و شرکتی

درباره

نرم افزار CRM پیام گستر به عنوان برترین نرم افزار CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) امکانات فارسی متفاوتی از سایر نرم افزارهای CRM رایج با محوریت مشتری ارائه می کند

افتخارات

94

کاندید

شرکت های خصوصی