هنری.کام

http://honari.com
وبسایت
نام تجاریهنری.کام
شاخهشاخه اطلاع رسانی و محتوا

درباره

آموزش های رایگان هنرهای دستی و ارائه ی مواد اولیه و ابزار موارد نیاز آموزش ها

اعضای تیم

امیر فتاح زاده

مدیرعامل

افتخارات

95

کاندید

فرهنگ و هنر
94

کاندید

فرهنگ و هنر
93

کاندید

فرهنگ و هنر