طراحی سایت | بهینه سازی سایت | طراحی وب سایت

http://diamonddesign.ir
وبسایت
نام تجاریدایموند دیزاین
نام شرکتDiamondDesign CO
شاخهشاخه شخصی و شرکتی

درباره

گروه دیاموند دیزاین از سال 1390 با هدف فعالیت در زمینه طراحی وب سایت پا به عرصه وجود نهاد در سال 1391 همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد اینترنت در دنیا به طور تخصصی فعالیت خود را به اینترنت و وب متمرکز ساخت. در این گذار ، چالش عمده ای پیش روی ما بود، چون می بایست کارهایی عرضه کنیم که در کنار کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار گیرند و خبریالطبع توقعات روز افزون کارفرمايان ما را برآورده سازد. بالا بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل گردد.

اعضای تیم