کالج اطلس یار

http://atlasyar.com
وبسایت
نام تجاریکالج اطلس نگار
نام شرکتموسسه همیار فناوران اطلس نگار
شاخهشاخه خدمات آنلاین

درباره

محیط کاربری بسیار ساده و در عین حال حرفه ای برای تعریف دوره های آموزشی، انجمن های گفتگو، آزمون آنلاین و فروش محتوای آموزشی

اعضای تیم

سولماز انوار

مدیر فنی

افتخارات

94

کاندید

آموزش آنلاین